MUDr. Jiří Ventruba, CSc.

Narozen 2.2.1950 v Brně.

Člen ODS od roku 2007. 
Komunální politik v městě Modřice (Brno-venkov): 2006-2010 zastupitel, 2010-2014 radní a 2014 - dosud neuvolněný místostarosta.

Od 2017 poslanec Parlamentu ČR. 
 
Předtím nebyl členem žádné politické strany, nedělal VUML, nebyl v Lidových milicích.

Lustrační osvědčení negativní.

Životopis

Maturita 1968 – Gymnázium (tehdy Střední všeobecně vzdělávací škola) Brno, Královo Pole.

Lekařská fakulta Masarykovy University (tehdy Universita Jana Evangelisty Purkyně) v Brně – obor všeobecné lékařství 1968 -1974. Promoce 1974 – titul MUDr.

1978 – atestace I.st. z chirurgie (Brno).

1983 – nástavbová atestace z neurochirurgie (Praha).

Pětiletý cyklus kursů v neurochirurgii pořádaný Evropskou asociací neurochirurgických společností /EANS/: 1980 -1984.

V roce 1984 zkouška EANS v neurochirurgii (Edinburgh/V.B.) – jako první neurochirurg z Československa.

1989 -1990 Visiting Professor na neurochirurgickém pracovišti New York University Medical Center (a private university in the public service) – na závěr mu zde bylo nabídnuto pracovní místo, které s díky odmítnul a vrátil se do ČR.

1991 zakladatel a později primář Oddělení dětské neurochirurgie – první v Brně a na Moravě, zavedení nových mozkových a míšních operací, (tumorů, vrozených vad, mozkové endoskopie u novorozenců a např. operací pod MR skiaskopií jako první v bývalém tzv. východním bloku). Operace dětských neurochirurgických pacientů z Moravy i Slovenska.

1993 – udělení vědecké hodnosti CSc.

Výuka českých a zahraničních studentů MU v Brně, lektor předatestačních kursů pro neurochirurgy z ČR a SR, oponent kandidátských disertačních prací PhD, recenzent časopisu Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, školitel předatestačních stážistů v oboru neurochirurgie z ČR a SR.

Odborné prezentace na výročních sjezdech Světové federace neurochirurgických společností WFNS (Acapulco) a ISPN (Cape Town, Martinique) a výročních sjezdech amerických neurochirurgů AANS (Nashville, Boston, Cleveland).

Publikace v českých i světových odborných periodikách.

2013 – editorem Journal of Pediatric Oncology (Pharma).

Sportovní aktivity

1967 – 1974 sprinter Zbrojovka Brno a Dukla Praha, akademický reprezentant ČR (100 a 200m).

V roce 1970 juniorský reprezentant Československa (100 m proti Švýcarsku), 1971 halový mistr ČSSR na 100m a vítěz Československého poháru na 100m.

Vojenská základní služba v ASVS Dukla Praha (jako sprinter a současně lékař).

Rodinné poměry

ženatý, 4 děti:

  • 1977   MUDr. Jakub Ventruba, Ph.D.  
  • 1984   Ing. Ondřej Ventruba 
  • 2000   Jiří Ventruba 
  • 2001   Eva Ventrubová 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.